O ustanovi

Poslanstvo Zavoda Orthos

 

Zavod Orthos  nenehno stremi k izboljšanju kakovosti ortodontskega zdravstvenega varstva ortodontskih pacientov.  Za zagotavljanje kakovosti se opira na štiri temeljna načela poklicnega delovanja zobozdravnika:

  1. Zobozdravnik nudi ne glede na starost in socialni položaj prebivalcem možnost, da s profilakso ohranijo in z zdravljenjem vzpostavijo zdravje zobovja.
  2. Zobozdravnik se zavezuje, da bo poklicno dejavnost opravljal v zadovoljstvo pacienta po pravilih zdravniške vede in v skladu z varovanjem poklicne tajnosti.
  3. Z informiranjem in pojasnjevanjem zagotavlja medsebojno zaupanje. Objektivno poda svoje ugotovitve in potrebo za zdravljenje, vendar o zdravlejnju odloča pacient sam.
  4. Zobozdravnik se nenehno izpopolnjuje in s tem zagotavlja, da je njegovo delovanje v skladu z obstoječo strokovno doktrino.

IMG_6676 IMG_6659 IMG_6641

 

Orthos je edina učna ustanova v Sloveniji, ki izpolnjuje vse kriterije Erazmusovega programa za postdiplomsko izobraževanje iz čeljustne in zobne ortopedije.

Zavod Orthos je edina ortodontska ustanova v Sloveniji, ki je dobila priznanje za varnost in odličnost AAC.