Pripravništvo

Zavod Orthos je poleg strokovne dejavnosti na področju ortodontije tudi raziskovalna in učna ustanova. Je eden od izvajalcev nacionalnega programa obveznega zobozdravniškega pripravništva, ki ga določa Zakon o zdravniški službi. Pripravništvo traja eno leto in se konča s strokovnim izpitom. To obdobje je namenjeno spoznavanju zobozdravniškega dela in sistema posameznih specialističnih področij zobozdravstva. Omogoča dodatno delo pod mentorstvom in hkrati olajša začetek samostojnega dela po opravljenem strokovnem izpitu. Po zaključenem pripravništvu in opravljenem strokovnem izpitu zobozdravnik pridobi licenco za samostojno delo na področju dentalne medicine.

Zavedamo se, da je izboljšanje kakovosti ortodontskega zdravstvenega varstva ortodontskih pacientov eno od pomembnih poslanstev Zavoda Orthos, boste v naših prostorih poleg ortodontskih timov srečevali tudi mlade zobozdravnike pripravnike.


Dragi pripravniki,

za enostavnejše urejanje pripravništva, smo vam na spodnji povezavi pripravili kratka navodila s priloženimi obrazci in povezavami.